koncert-niepodleglosci-header

X Koncert Niepodległości „Punkty Zwrotne” (2018)

Realizowany w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości koncert „Punkty Zwrotne” będzie podsumowaniem 10 lat pracy nad projektem. Narracją koncertu ukażemy 100 najważniejszych wydarzeń w dziejach Rzeczypospolitej.

Data

11 listopada 2018

Miejsce

Muzeum Powstania Warszawskiego

Czas

Godzina 20:00

Gdy myślę o dziejach tak oryginalnych naszego państwa, naszego narodu, gdy myślą się przenoszę do dawnych czasów, gdy Polska z map świata, jako państwo polityczne, wymazana była, widzę historię wielką mistrzynię życia, jak cicho stąpa, zbiera swoje prawdy, zbiera wszystkie grozy świata, wszystkie jego radości.

– Józef Piłsudski –

Logotyp Koncertu Niepodległości autorstwa Oli Turkiewicz (Urząd Patentowy RP zgłosz. nr 415054, nr 415056)

Realizowany w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości X Koncert Niepodległości pt. „Punkty zwrotne” będzie podsumowaniem 10 lat pracy nad projektem, którą rozpoczęliśmy w 2008 roku.
Edycja „Punkty zwrotne” będzie miała wyjątkowy charakter. Narracją koncertu ukażemy 100 najważniejszych wydarzeń w dziejach Rzeczypospolitej, co nie oznacza bynajmniej, że poruszać będziemy tematyce znanej ogółowi Polaków. Obok wydarzeń kluczowych w ostatnim stuleciu, ukażemy te chwile z historii Polski, które przez 1050 lat budowały wielkość Państwa i Narodu. Będzie to opowieść zarówno o postaciach pierwszoplanowych, jak Ojcowie naszej Niepodległości, jak i o zapomnianych bohaterach, kobietach, młodzieży, cudzoziemcach i mniejszościach, zasłużonych dla Rzeczypospolitej.
Ukażemy też niezwykłość wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pierwowzoru UE, państwa cieszącego się swobodą swoich obywateli i tolerancją dla przybyszów. Kwintesencją tego niezwykłego państwa było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, tak postępowej, że nie do przyjęcia dla monarchistycznej Europy.
Mimo wymazania Polski z mapy świata, przez 123 lata zaborów, czas sowieckiej i niemieckiej okupacji rozpoczętej we wrześniu 1939 oraz podporządkowanie kraju ZSRR przed 1989 rokiem, wrogom nie udało się zdusić polskiego umiłowania wolności.

Dyrektor muzyczny: Ola Turkiewicz
Scenariusz, reżyseria i produkcja: Jacek “Wiejski” Górski

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Organizatorzy koncertu

Dofinansowanie koncertu

Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Partner Główny

logo-lotto