koncert-niepodleglosci-header

Z repertuaru Koncertu Niepodległości

Utwór „Res Publica Serenissima (2012)”

„Res Publica Serenissima”, czyli “Najjaśniejsza Rzeczpospolita” to kompozycja Oli Turkiewicz, odnosząca się do różnorodności kulturowej i wyznaniowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, państwa gdzie obok siebie przez wieki pokojowo współistniały największe religie świata. Niezwykły jest skład wykonawców, gdzie obok profesjonalnych wokalistów Oli Turkiewicz, Marka Bałaty i Grzegorza Wilka oraz magicznego, śpiewającego białymi głosami Zespołu „Dziczka”, wystąpili Naczelny Rabin Polski Michael Joseph Schudrich oraz Imam polskich Tatarów Janusz Aleksandrowicz.

"Res Publica Serenissima" na Koncercie niepodległości Trzeciego Maja w 2013 roku. Od lewej Grzegorz Wilk, Imam Janusz Aleksandrowicz, Ola Turkiewicz, w drugim rzędzie Zespół Dziczka. Fot. T. Prałat
„Res Publica Serenissima” na Koncercie niepodległości Trzeciego Maja w 2013 roku. Od lewej Grzegorz Wilk, Imam Janusz Aleksandrowicz, Ola Turkiewicz, w drugim rzędzie Zespół Dziczka. Fot. T. Prałat

„Res Publica Serenissima” to elektroniczna kompozycja, przepięknie ozdobiona etnicznymi akcentami, wygranymi w skrzypcowych partiach solowych Vasyla Popadiuka (skrzypce) i Dawida Lubowicza (skrzypce) oraz Tigrana Aleksanyana (duduk i flety kaukaskie). W utworze zacytowane zostały fragmenty modlitw i pieśni zaczerpniętych z największych religii dawnej Rzeczypospolitej tj.: Żydowskiego Psalmu 46 w intencji zakończenia wszelkich wojen, zaśpiewanego przez Rabina Michaela Josepha Schudricha ;protestanckiej pieśni z czasów Zygmunta Augusta „Modlitwa za Rzeczpospolitą naszą i za Króla” w wykonaniu Marka Bałaty (Koncert Niepodległości 2012) / Grzegorza Wilka (Koncert Niepodległości Trzeciego Maja 2013); jednej z najstarszych polskich pieśni hymnicznych „Gaude Mater Polonia”, w wykonaniu Oli Turkiewicz; prawosławnego psalmu „Lecą gołębie („Летять голуби”) zaśpiewanego przez Zespół „Dziczka”; muzułmańskiego azanu od kilkuset już lat wzywającego polskich Tatarów na modlitwę do meczetu w Kruszynianach na Podlasiu. Ten osobiście zaśpiewał polski Tatar, Imam Janusz Aleksandrowicz.

Psalm 46

(w intencji zakończenia wszelkich wojen)

Modlitwa za Rzeczpospolitą Naszą i za Króla.

Racz, Panie Chryste, z miłosierdzia Twego
Być sprawcą Polski i Księstwa Litewskiego,
Króla Augusta z jego poddanymi
Chowaj w łasce Twej miłościwie z nimi.

Gaude, mater Polonia

Gaude, mater Polonia, / Raduj się, Matko-Polsko,
prole fecunda nobili. / w sławne potomstwo płodna!
Summi Regis magnalia / Króla królów i najwyższego Pana wielkość
laude frequenta vigili. / Uwielbiaj chwałą przynależną.

Летять голуби / Lecą gołębie

Летять голуби, летять білії, / Lecą gołębie, lecą białe,
То не голуби, то й не білії, / To nie gołębie, to nie białe,
А то анголи хранителі, / A to anioły-stróże,
До душі й тіла прилітали, / Do duszy i ciała przylatywały,
Прилітали, доглядали, / Przylatywały, doglądały,
Як душа з тілом прощалася (2) / Jak dusza z ciałem się żegnała. (2)
Прощай тіло грішноє, Тіло грішноє (…) / Żegnaj ciało, ciało grzeszne…

Adhan / Azan

الله اكبر / Allahu akbar / Allah jest wielki
اشهد ان لا اله الا الله / Aszhadu an la ilaha illa’llah / Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha
اشهد ان محمدا رسول الله / Aszhadu anna Muhammadan rasulu’llah / Wyznaję, że Mahomet jest wysłannikiem Allaha
حي على الصلاة / Hajja ‚ala’s-salat / Przychodźcie na modlitw
حي على الفلاح / Hajja ‚ala’-l-falah / Przychodźcie ku zbawieniu
الله اكبر / Allahu akbar / Allah jest wielki
لا اله الا الله / La ilaha illa’llah / Nie ma Boga prócz Allaha

Rabin Michael Schudrich
Ola Turkiewicz
Zespół Dziczka
Grzegorz Wilk. Koncert Niepodległości ”Rok 1980″. Muzeum Powstania Warszawskiego 11.11.2015. Fot. Dorota Smolarek
Grzegorz Wilk. Koncert Niepodległości ”Rok 1980″. Muzeum Powstania Warszawskiego 11.11.2015. Fot. Dorota Smolarek