koncert-niepodleglosci-header

Wykonawcy

Artyści, którzy tworzą ekipę Koncertu Niepodległości od 2009 roku

Jacek „Wiejski” Górski

Współtwórca, producent, scenarzysta i reżyser „Koncertu Niepodległości” oraz „Projektu Arboretum”. Wydawca portalu „Śpiewnik Niepodległości”.

Jacek „Wiejski” Górski

Działacz opozycji niepodległościowej w PRL. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1981, po wprowadzeniu Stanu Wojennego. Od 13 grudnia 1981 przeprowadzał akcje ulotkowe, w oparciu o drukowane przez siebie ulotki. Przeprowadzał też akcje malowania napisów niepodległościowych. W grudniu 1981, w wieku 14 lat był dwukrotnie aresztowany za „fotografowanie obiektów wojskowych” i skazany na nadzór kuratora. W 1984 roku razem z grupą przyjaciół z warszawskiego Grochowa, stworzył Federację Młodzieży Walczącej, niezależny ruch młodzieżowy, działający w konspiracji w ponad 60 ośrodkach i wydający w podziemiu ponad 100 młodzieżowych tytułów prasowych.  Jest autorem nazwy i logo FMW, opracował graficznie ogólnopolskie pismo FMW „Nasze Wiadomości”. Był organizatorem drukarni i zaopatrzenia, a także czynnym drukarzem i organizatorem struktur kolportażu prasy niezależnej.

Szata graficzna podziemnego pisma młodzieżowego „Nasze Wiadomości” autorstwa Jacka „Wiejskiego” Górskiego.

Od 1984 koordynował współpracę pomiędzy Federacją Młodzieży Walczącej, RKW „Solidarność” oraz Grupami Oporu „Solidarni”,  stworzonymi przez Teodora Klincewicza. Brał czynny udział w akcjach Grup Oporu „Solidarni” i FMW w tym: ulotkowanie, malowanie haseł, instalowanie „gadał” Radia Solidarność na ulicach Warszawy, a także emitowaniu audycji radia Solidarność dla więźniów Aresztu Śledczego na Rakowieckiej. Emitował audycje Radia „Solidarność” w paśmie UKF , w tym na częstotliwościach telewizji rządowej. Organizował akcje liczenia frekwencji wyborczych. Od lipca 1985 jest rozpracowywany przez elitarne Biuro Studiów SB MSW (m.in. SOS „Łączność”, SOR „GOL”, SOR „DACH”). W styczniu 1986 został porwany przez tzw. „nieznanych sprawców”, uwięziony w nieznanym miejscu, gdzie był torturowany, a następnie nieprzytomny wyrzucony na torach kolejowych. W maju 1988 został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, skąd wydalono 17 dniach z powodu tzw. „braku możliwości adaptacyjnych”, a następnie skazano na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata za uchylanie się od służby wojskowej.

W latach 1988-89 uczestniczył w manifestacjach i strajkach studenckich Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim organizując transport, druk, kolportaż i zaopatrzenie. Od maja 1989 współpracował z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”. Po wyborach 4 czerwca 1989 wycofał się z życia politycznego.

Magister ekonomii, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, gdzie studiował na kierunkach Bezpieczeństwo Publiczne i Obronność oraz Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstw.

Wraz z ekipą Koncertu Niepodległości po występie w Radiu Łódź.

Zakochany w ginącym polskim krajobrazem wiejskim.

Od grudnia 2008 , wraz z Olą Turkiewicz, polsko-kanadyjską kompozytorką i wokalistka jazzową współtworzy autorski projekt „Koncert Niepodległości”, który od 11 listopada 2009 rokrocznie odbywa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest jego producentem, reżyserem i scenarzystą. Specjalne edycje wydarzenia realizował także na Zamku Królewskim w Warszawie (Koncert Niepodległości Trzeciego Maja, od 3 maja 2013), na Westerplatte (od 1 września 2016), a także na antenie Polskiego Radia Łódź. W 2016 roku zorganizował specjalną, dwujęzyczną, międzynarodową edycję Koncertu Niepodległości „Poland” w Kanadzie (Polish Independence Concert, Rose Theatre Brampton, Kanada).

W samolocie JAK12 podczas skoków spadochronowych. Dęblin, 1999.

Od 2013 roku wraz z Olą Turkiewicz, pracuje nad kolejnym cyklicznym wydarzeniem słowno muzycznym, realizowanym od 10 sierpnia 2014 w Mrągowie. Jest to odnoszący się do dziedzictwa obszarów wiejskich dawnej Rzeczypospolitej koncert muzyki hybrydowej Projekt Arboretum . Projekt wykorzystuje zachowane w ludzkiej pamięci, XIX i XX wiecznych źródłach pisanych oraz nagraniach z połowy XX wieku, relikty spuścizny kulturowej dawnych mieszkańców Warmii, Mazur, Kurpiów, Podola i Polesia. Projekt inspiruje się zaginionymi ludami Prusów i Jaćwięgów, wykorzystuje gwarę i zachowane relikty zaginionych języków dawnych mieszkańców Polski.

Od 2017 roku jest wydawcą portalu – bazy pieśni patriotycznych Śpiewnik Niepodległości, którego misją jest udostępnianie dorobku polskiej pieśni patriotycznej, wraz z historycznymi opisami i multimedialnymi narzędziami do samodzielnego ich wykonywania.

Jacek „Wiejski” Górski był organizatorem licznych społecznych akcji „Niedziela bez Bazgrołów”, mających na celu rewitalizację i odzyskanie zdewastowanej przez wandali przestrzeni publicznej na warszawskim Mokotowie. W ramach tej akcji ponad setka wolontariuszy społecznie odnowiła elewacje kilkunastu budynków na ulicy Racławickiej i sąsiedniej Wiktorskiej, przeciwstawiając się lokalnemu gangowi i całkowicie zmieniając oblicze tej części Mokotowa. W 2014 roku był polskim ekspertem programu „Woda źródłem przemian”, realizowanego w górach Pamiru w Tadżykistanie z grantu MSZ przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód.

Autor opowiadań, wspomnień i artykułów dotyczących działalności młodzieżowych organizacji niepodległościowych, opublikowanych w prasie polskiej i polonijnej. Miłośnik polskich gór, historii i lotnictwa, były szybownik i spadochroniarz.

Za działalność w Federacji Młodzieży Walczącej, Radiu „Solidarność” i Grupach Oporu „Solidarni”, został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski („Polonia Restituta”). Został wyróżniony także odznakami honorowymi Grup Oporu i Federacji Młodzieży Walczącej, odznaką „Zasłużony dla Warszawy” a także Srebrną Odznaką Szybowcową FAI, Brązową Odznaką Skoczka Spadochronowego FAI i Srebrną Górską Odznaką Turystyczną (GOT).