Koncerty online

Wydarzenia i aktualności

Koncert Niepodległości zamyka 11 listopada. To element pewnego rodzaju klamry – coś, co zamyka obchody Święta Niepodległości.

Tu spotykamy się wszyscy, połączeni wspólną tradycją muzyczną

– Jan Ołdakowski –

Koncert Niepodległości MPW 2022

Koncert Niepodległości „Silesia” - specjalna, śląska edycja wydarzenia

18 listopada 2022, Katowice

Specjalną, śląską edycję Koncertu Niepodległości dedykujemy szeroko rozumianej Ziemi Śląskiej. Bezpośrednią inspiracją koncertu jest 100. rocznica utworzenia Województwa Śląskiego w ramach II Rzeczypospolitej oraz 41. rocznica masakry górników dokonana przez komunistów w KWK „Manifest Lipcowy” i KWK „Wujek” podczas stanu wojennego. Czytaj więcej

koncert-niepodleglosci-mpw

XIV Koncert Niepodległości
„Contra Targovicam" (2022)

11 listopada 2022, Muzeum Powstania Warszawskiego

Inspiracją XIV Koncertu Niepodległości „Contra Targovicam”, jest 230 rocznica polsko-rosyjskiej wojny w obronie Konstytucji 3-maja. Jej wybuch nastąpił w 1792 roku w następstwie Konfederacji Targowickiej, będącej po dziś dzień symbolem zdrady narodowej. Narracja ukaże zapomnianych bohaterów stawiających opór zdradzie na przestrzeni wieków aż po czasy PRL-u. Czytaj więcej

Ola Turkiewicz i Tomasz Bacajewski. Koncert Niepodległości - fot. Jacek ''Wiejski'' Górski

VII Koncert Niepodległości w Gdańsku, edycja „Leśni"” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej

1 września 2022, Gdańsk

Edycja specjalna Koncertu Niepodległości zrealizowana w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, miejscu które na stałe wpisało się w historię Polski.
Narracja spektaklu opowie widzom historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich począwszy od 1109 roku aż po wydarzenia lat 80. ubiegłego wieku. Czytaj więcej

Ola Turkiewicz Kruszyniany fot. J. Bednarek

II Koncert Niepodległości w Gołdapi „Za Naszą i Waszą Wolność… Anno Domini 2022”

1 sierpnia 2022, Dom Kultury w Gołdapi

W 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, odbędzie się II mazurska edycja Koncertu Niepodległości w Gołdapi. Narracja ukaże historię naszego kraju widzianą przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie, ukazując czasy dawnego i obecnego braterstwa Polaków oraz niegdyś Kozaków a współcześnie Ukraińców, pokazując zarówno jasne i jak trudne chwile naszej wspólnej historii. Czytaj więcej

Koncert Niepodleglosci

IV Koncert Niepodległości w Kruszynianach, spektakl organizowany przez Tatarów Polskich

15 sierpnia 2022, Kruszyniany

Narracja Koncertu ukaże historię Rzeczypospolitej widzianą między innymi przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie i w Europie. Nawiąże ona do dawnego i obecnego braterstwa narodów I i II Rzeczypospolitej: Polaków i Kozaków, Litwinów i Tatarów, a współcześnie Polaków i Ukraińców. Przedstawimy zarówno jasne, jak i trudne chwile naszej wspólnej historii. Czytaj więcej

Polish Independence Concert Ola Turkiewicz

Koncert Niepodległości w 80. rocznicę wysiedleń mieszkańców Zamojszczyzny

27 listopada 2022, Zamość

Bezpośrednią inspiracją specjalnej edycji koncertu w Zamościu jest 80. rocznica wysiedleń mieszkańców Zamojszczyzny rozpoczętych przez Niemców w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. Narracja ukaże historię Zamojszczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej oraz okupacji niemieckiej, nawiążemy także do polskiego czynu zbrojnego w Polsce i na Zachodzie w latach 1939 – 1945. Czytaj więcej

Szeptucha Ola Turkiewicz

Szeptucha: nowy projekt Oli Turkiewicz

Premiera wydarzenia on-line 26.12.2022

Szeptucha to muzyczno-słowna opowieść czerpiąca z bogactwa dziedzictwa i tradycji obszarów wiejskich dawnej Rzeczypospolitej. Jej inspiracją są zachowane w pieśni i przekazie ludowym relikty dawnych legend, zwyczajów, zielarstwa i medycyny ludowej. Trzy artystki, trzy wrażliwości, wspólna interpretacja. Obejrzyj spektakl

Polish Independence Songbook

Anglojęzyczna wersja portalu Śpiewnik Niepodległości

W 2022 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022” Fundacja rozpoczęła realizację projektu anglojęzycznej wersji portalu Śpiewnik Niepodległości. Użytkownicy portalu www.polishindependencesongbook.com mogą poznawać kontekst historyczny i literacki utworu, przeglądać multimedialne galerie, korzystać z przekładów słów pieśni, nut i akordów, podkładów muzycznych oraz nagrań, które poprzez swoje unikalne hybrydowe aranżacje stanowią inspirację dla użytkowników do studiowania i poznawania polskiej twórczości. Czytaj więcej

Dofinansowanie zadania

 

Projekt „Koncert Niepodległości”

Koncert Niepodległości to jedno z najciekawszych wydarzeń towarzyszących obchodom 11 listopada w Warszawie.

– Radio Eska, 10.11.2015 –

Bądź na bieżąco!

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o darmowych wejściówkach na koncerty, a także o nowych wydarzeniach?

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter *.

* Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora tj. Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej, z siedzibą w Mieruniszkach 26, 16-424 Filipów.  Więcej: Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

47

Liczba edycji

230+

Liczba członków zespołu

168+

Aranżacje i kompozycje własne

Polska, Baza NATO Adażi, niszczyciel ORP Błyskawica, Litwa, Łotwa, Australia, Kanada

Gdzie gramy