koncert-niepodleglosci-header

Partnerzy, sponsorzy, donatorzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe. Od 1949 siedzibą ministerstwa jest pałac Potockich.

Czytaj więcej »

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Czytaj więcej »

Grupa LOTOS

Koncern zajmujący się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest na wysokiej jakości paliwa. LOTOS to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju, przewoźnik kolejowy oraz czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów.

Czytaj więcej »

Totalizator Sportowy

Właściciel marki LOTTO, powstał w 1956 roku aby gromadzić środki na finansowanie remontów i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Dzięki dopłatom na Fundusz Promocji Kultury możliwe jest realizowanie działań związanych ze wsparciem kultury i sztuki od remontów bibliotek czy teatrów po lokalne i ogólnopolskie wydarzenia.

Czytaj więcej »

Narodowy Instytut Wolności
PROO-5

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego. Jednym z programów NIW-CRSO jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, którego celem jest udzielanie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski. Dzięki dotacji NIW w ramach programu PROO5 doprowadzono wodę, odtworzono zniszczoną instalację elektryczną w siedzibie Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz zakupiono środek transportu.

Czytaj więcej »

Polskie Radio (PR)

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce. Zadaniem Polskiego Radia jest nadawanie audycji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Funkcjonuje także 17 spółek regionalnych Polskiego Radia, które nie są podległe Polskiemu Radiu S.A.

Czytaj więcej »

Signiroad

Signiroad

Kompleksowe usługi w zakresie konsultingu IT dla biznesu oraz organizacji pozarządowych jak również zarządzania projektami cyfrowymi. Eksperci Signiroad tworzą i wdrażają strategie rozwoju produktów internetowych oraz pomagają w pozyskiwaniu finansowania i przygotowaniu wniosków na potrzeby konkursów grantowych i programów dotacyjnych.

Czytaj więcej »

BM Productions

BM Productions

Produkcja muzyczna, realizacja i obsługa techniczna koncertów, konferencji, wydarzeń i wielu innych eventów potrzebujących odpowiedniej oprawy audio-wizualnej. BM Productions zapewnia nagłośnienie i oświetlenie także dla dużych imprez plenerowych. Firma świadczy usługi realizacji i produkcji nagrań muzycznych w studio i poza nim.

Czytaj więcej »