koncert-niepodleglosci-header

Licencja | Scenariusz

Zasady udzielenia bezpłatnej licencji na scenariusze Koncertu Niepodległości.

Scenariusz

Warunki licencyjne

W odpowiedzi na kierowane do nas prośby o udostępnienie scenariusza poszczególnych edycji Koncertu Niepodległości, informujemy, iż istnieje możliwość udzielenia bezpłatnej licencji Koncertu Niepodległości na potrzeby audycji radiowych i internetowych oraz niekomercyjnych, lokalnych wydarzeń artystyczno-patriotycznych.

Przedmiotem licencji może być wyłącznie scenariusz Koncertu Niepodległości. Nie udostępniamy licencji na wykonanie utworów z repertuaru wydarzenia, które z uwagi na rozbudowane aranżacje oraz instrumentarium, nadają się wyłącznie do wykonań profesjonalnych.

Warunkiem podpisania umowy licencyjnej Koncertu Niepodległości jest bezpłatny dla publiczności, niekomercyjny charakter projektu. Decyzja o udzieleniu licencji należy wyłącznie do Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej i jest podejmowana po zapoznaniu się z założeniami projektu, do którego ma zostać wykorzystana. Udzielenie bezpłatnej licencji nie oznacza przekazania praw do używania znaku graficznego i nazwy Koncertu Niepodległości. Przedmiotem licencji mogą być archiwalne scenariusze następujących edycji Koncertu Niepodległości:

I Koncert Niepodległości Trzeciego Maja – przykładowy fragment scenariusza

IV Koncert Niepodległości pt. „Za Naszą i Waszą Wolność” – przykładowy fragment scenariusza

V Koncert Niepodległości „Jubileuszowy” – przykładowy fragment scenariusza

VI Koncert Niepodległości „Poland” – przykładowy fragment scenariusza

VII Koncert Niepodległości „Rok 1980” – przykładowy fragment scenariusza

VIII Koncert Niepodległości „Młode Wilki” – przykładowy fragment scenariusza

Koncert Niepodległości „Poland” w Kanadzie – przykładowy fragment scenariusza

Kontakt w sprawie licencji

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Udzielone licencje

Podmioty jakim została udzielona licencja na scenariusze Koncertu Niepodległości

Portal internetowy „Rodacy na Syberii” oraz Radio „Rodacy” zostały założone w celu zachowania i rozwoju języka polskiego i kultury oraz polskich tradycji narodowych w krainie Chakasji, rozciągającej się w południowej części Syberii. Audycje radia „Rodacy” poświęcone są działaniom kulturalno-oświatowym i naukowym Polonii, a także historii i kulturze Polski. W listopadzie 2015 roku nadana została audycja „Droga do Niepodległości” wykorzystująca scenariusz i repertuar VII Koncertu Niepodległości „Rok 1980″.

„PolCast” to angielskojęzyczny serwis o Polsce i Polakach realizowany przez wydawany w Toronto Dziennik Polonii w Kanadzie „Gazeta”. Realizowany raz w tygodniu w formule podcastów dostępnych w internecie projekt, wypełnia lukę w promocji Polski w języku angielskim. Audycje kierowane są zarówno do obcokrajowców, jak i tych pokoleń młodych Polonusów urodzonych na emigracji, dla których język angielski stał się językiem pierwszym. W projekcie wykorzystywane były wątki scenariusza edycji międzynarodowej Koncertu Niepodległości „Poland”.