koncert-niepodleglosci-header

Koncert Niepodległości na Litwie

„Za Naszą i Waszą Wolność” │ „Už Jūsų ir Mūsų Laisvę” (2018)

 w ramach VI Dni Kultury Polskiej w Wilnie

Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” w Wilnie odbywa się w ramach międzynarodowej trasy koncertowej Polska- Litwa- Łotwa- Australia. Tematem edycji jest służba Polaków pod obcymi sztandarami oraz ich walka zarówno o niepodległość Polski, jak i wolność innych narodów.

Data i godzina

16 listopada 2018,
godz. 18:30

Miejsce

Dom Kultury Polskiej, ul. Naugarduko 76, Wilno

Wstęp za zaproszeniami

Zaproszenia do odbioru w DKP, pokój 203

„Sława — o! sława“ — zagrzmiały chóry —
„W pęta car zakuł Czerń laszą!“
I zaszumiała odpowiedź z góry:
„Za waszą wolność i naszą!“

– Mieczysław Romanowski „Sztandary polskie w Kremlu” (1857) –

Sztandar z hasłem autorstwa J. Lelewela. Fot. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dedykowany Polakom mieszkającym poza granicami Polski Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” (lit. „Už Jūsų ir Mūsų Laisvę”) w Wilnie odbywa się w ramach międzynarodowej trasy Polska-Litwa-Łotwa-Australia. Tematem edycji jest służba Polaków pod obcymi sztandarami oraz ich walka zarówno o niepodległość Polski, jak i wolność innych narodów.

Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autor: Olek Remesz. Based on GFDL picture Herb Obojga Narodow.PNG, CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

Repertuar i narracja koncertu, ukazują niezwykłe dzieje naszych rodaków – od czasów wypraw krzyżowych Piastów Śląskich począwszy, a na historii Lecha Zondka, obywatela Polski i Australii, walczącego z Armią Radziecką w Afganistanie, kończąc. Obok gen. Józefa Bema, zasłużonego dla Polski, Austrii, Węgier i Turcji, Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego – bohaterów narodowych Polski i Ameryki, czy Henryka Dąbrowskiego – twórcy Legionów Polskich we Włoszech, przypomniane zostaną dziesiątki bohaterów narodowych, o których nie uczy się na lekcjach historii.

Ukażemy też dramatyczne losy Polaków zmuszonych do służby w znienawidzonych mundurach zaborców i okupantów. Nigdy nie wyrzekli się oni swojej Ojczyzny, a wielu z nich stanowiło później kadry nowotworzonych polskich formacji zbrojnych.

 

Polacy w uczestniczący w Bałtyckim Łańcuchu Żywych Rąk, 23 sierpnia 1989.fot. Rimantas Lazdynas, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Polacy w uczestniczący w Bałtyckim Łańcuchu Żywych Rąk, 23 sierpnia 1989.fot. Rimantas Lazdynas, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Osobnym wątkiem narracji jest braterstwo Polaków i Litwinów. Wspomnimy wspólnotę obu narodów, która zainicjowana podpisaniem Unii w Krewie 1385 roku, znalazła swój niezwykły wymiar w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Opowiemy o polsko-litewskim braterstwie podczas wielowiekowego współistnienia przerwanego tragedią rozbiorów. Przypomnimy wspólne walki o „Wolność Waszą i Naszą” podczas powstań narodowych – Kościuszkowskiego, Listopadowego i Styczniowego. Opowieść doprowadzimy do wydarzeń końca XX wieku.
W tej części narracji przywołamy spektakularną odezwę „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” uchwaloną w 1981 roku podczas Zjazdu NSZZ 'Solidarność’ i sygnowany przez polskie organizacje podziemne Apel Jałtański z 1984 roku. Zwieńczeniem wątku będzie uczestnictwo Polaków w Bałtyckim Łańcuchu Żywych Rąk 23 sierpnia 1989 roku.

W ciągu dziesięciu lat pracy nad Koncertem Niepodległości, jego twórcy wypracowali swój własny styl muzyczny, który nazwali muzyką hybrydową. Łączy on oryginalne brzmienia dawnych hymnów i pieśni, z nowoczesnymi aranżacjami i kompozycjami instrumentalnymi, wykorzystując elementy muzyki klasycznej, etnicznej i elektronicznej, jazzu, rocka, reggae, bluesa, muzyki techno-house, poezji śpiewanej. W kompozycjach tych wykorzystywane są także nagrania archiwalne oraz odgłosy natury.

Znaczek podziemnej poczty Solidarności Walczącej z 1985 roku.

Na repertuar Koncertu Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” złożą się hybrydowe aranżacje polskich hymnów, piosenek wojskowych i pieśni bardów, w tym: liryczną interpretacja Naszej klasy Jacka Kaczmarskiego (1983), jazzująca kompozycja instrumentalna Enigma (2014) oraz rockowa aranżacja Lwowskich Puchaczy (1943), czyli hymn wsławionego obroną angielskiego miasta Exeter 307 Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego. Ponadto w programie znajdą się Gaude Mater Polonia (1253), Idzie Żołnierz Borem Lasem (XIV w.), Marsz Polonia (1863), Wąwóz Somosierry (1905), Piechota (1917), Karpacka Brygada (1941), Od Kłajpedy do Szczecina (1941), Czerwone maki (1944), Źródło (1978), oraz kompozycje instrumentalne Tęsknota (2010) i Nadir (2014).
Zgodnie z wieloletnią tradycją Koncertu Niepodległości na zakończenie wspólnie zaśpiewamy Mazurek Dąbrowskiego (1797).

Dyrektorem muzycznym i wokalistką Koncertu Niepodległości jest polsko-kanadyjska wokalistka Ola Turkiewicz (śpiew). Na scenie towarzyszyć jej będzie Tomasz Bacajewski (śpiew), Marcin Riege (fortepian), Krzysztof Kowalewski (gitary), Paweł Jabłoński (akordeon), Marcin Ritter (bas, kontrabas) Piotr Krzemiński (trąbka), Karol Domański (perkusja), Siergiej Wowkotrub (I skrzypce), Wojciech Rot (II skrzypce), Malwina Kęsicka (altówka), Zofia Łodygowska (wiolonczela).

Inżynier dźwięku: Kamil Bobrukiewicz
Dyrektor muzyczny: Ola Turkiewicz
Narracja i prowadzenie: Robert Czebotar
Scenariusz, reżyseria i produkcja: Jacek “Wiejski” Górski

Organizatorzy koncertu

Dofinansowanie koncertu

The Adam Mickiewicz Institute
Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.
Finansuojama Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos pagal daugiametę programą NEPRIKLAUSOMA 2017-2021 m., Adomo Mickevičiaus instituto rėmimo programos „Kultūriniai tiltai“..
Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Partner logistyczny

Patronat medialny

Wsparcie technologiczne

BM Productions