koncert-niepodleglosci-header

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Organizator Projektu Koncert Niepodległości, Projektu Arboretum oraz wydawca Śpiewnika Niepodległości.

Logo Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej.
Logo Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej powołana została w 2013 roku. Celem Fundacji jest ochrona i twórcza popularyzacja szeroko pojętego dziedzictwa narodowego i spuścizny kulturowej Rzeczypospolitej, zarówno w kraju, jak i za granicą, z uwzględnieniem zarówno Polonii jak i szeroko rozumianej publiczności zagranicznej. Priorytetowymi projektami, w dotychczasowej działalności Fundacji, są realizacje wielkoformatowych spektakli historyczno- literacko-muzycznych jak:

Koncert Niepodległości (16 edycji w latach 2009-2017), który odbywa się w Muzeum Powstania Warszawskiego, na Zamku Królewskim w Warszawie oraz na Westerplatte. We wrześniu 2016 roku, pod nazwą Polish Independence Concert, odbyła się międzynarodowa premiera Koncertu Niepodległości „Poland” w Kanadzie.

Projekt Arboretum (4 edycje w latach 2014-17). Premiera międzynarodowa koncertu planowana jest 6 maja 2018 we Lwowie.

Oba wydarzenia są celami strategicznymi Fundacji wpisanymi do statutu. Podsumowaniem dorobku tych projektów są wydane w latach 2016-2017 kolekcjonerskie albumy muzyczne Koncert Niepodległości oraz Projekt Arboretum „Mazurÿ, Warnijoki, Jadźwięgi, Prūsai”.

Obecnie finalizowany jest trzeci nowatorski, tym razem internetowy projekt Fundacji, który pod nazwą Śpiewnik Niepodległości zainauguruje 15 grudnia 2017 roku na stronie www.spiewnikniepodleglosci.pl. Jest to portal-baza polskich pieśni patriotycznych z innowacyjnym zestawem narzędzi multimedialnych ułatwiających artystom i amatorom na samodzielne i twórcze korzystanie z zasobów polskiej pieśni patriotycznej oraz poznawanie historii.

Fundacja angażuje się także w ratowanie bezcennych artefaktów związanych z najnowszą historią Polski. Między innymi, wspólnie z Fundacją Sztuka Stosowana, doprowadziła do pozyskania i zabezpieczenia bezcennych pamiątek z najnowszej historii Polski. Wśród uratowanych przedmiotów jest m.in. zachowana brama Stoczni Gdańskiej z oryginalnymi napisami ze strajków sierpnia ’80, maja ’88 i sierpnia ’88. Inną bezcenną spuścizną Sierpnia „80 jest pozyskany stół z Sali BHP, na którym podpisywane były Porozumienia Sierpniowe. Oba zabytki zostały przekazane do powstającej kolekcji Muzeum Historii Polski, z nadzieją, że znajdą swoje godne miejsce na przygotowywanej ekspozycji stałej.

Założycielem i prezesem Fundacji jest Jacek „Wiejski” Górski, działacz opozycji demokratycznej w latach 1981-1989, współtwórca Federacji Młodzieży Walczącej, członek Grup Oporu „Solidarni” i emiter Radia „Solidarność”.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

NIP: 844-235-22-08, Regon: 20080762, KRS 0000477637

 (+48) 601 130 016
 Koncert Niepodległości

Wsparcie dla projektów Fundacji Dziedzictwa RP

Działania prowadzone przez fundację mają wyłącznie charakter pro publico bono. Dlatego też realizacja wszystkich projektów fundacji tj. Projektu Koncert Niepodległości, Projektu Arboretum oraz portalu Śpiewnik Niepodległości możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu przez przyjaciół fundacji, m.in.: przedsiębiorstwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Projekty można wesprzeć dokonując wpłaty tytułem „darowizny na cele statutowe”:

Konto Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej
Bank Gospodarki Żywnościowej
35 2030 0045 1110 0000 0278 7740
Swift kod Banku (BIC): GOPZPLPW
Międzynarodowy numer rachunku IBAN : PL 35 2030 0045 1110 0000 0278 7740