koncert-niepodleglosci-header

III Koncert Niepodległości „Westerplatte” (2018)

Koncertem tym chcemy oddać hołd trzem wyjątkowym osobom: Erwinie Barzychowskiej, Danucie Siedzikównie „Ince” i Annie Walentynowicz, których życie mniej lub bardziej tragicznie związane jest z Gdańskiem. 

Data

31 sierpnia 2018

Miejsce

plaża na Westerplatte, Gdańsk

Czas

Godzina 19:30

Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany.

– Cyprian Kamil Norwid –

III Koncert Niepodległości Westerplatte 2018.

Koncertem tym chcemy oddać hołd trzem wyjątkowym osobom, których życie mniej lub bardziej tragicznie związane jest z Gdańskiem. Jedenastoletnia dziewczynka Erwina Barzychowska śmiertelnie poparzona w czasie obrony Poczty Gdańskiej, która jest jedną z pierwszych dziecięcych ofiar II wojny światowej.

Danuta Siedzikówna, ps. „Inka” – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK.

18-letnia Danuta Siedzikówna „Inka”, legendarna łączniczka Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, była żołnierką wyklętą rozstrzelaną przez zbrodniarzy UB w gdańskim więzieniu na Kurkowej w 1946 roku.

Trzecią z kobiet jest Anna Walentynowicz. Mimo nieustających szykan komunistów, których doznawała w PRL, niezłomna Anna „Solidarność” była współtwórcą Wolnych Związków Zawodowych oraz NSZZ Solidarność. To jej dyscyplinarne zwolnienie z pracy stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszych strajków Sierpnia ’80.

III Koncert Niepodległości „Westerplatte” jest pomorską premierą programu „Niepokorne”, w całości poświęconemu kobietom, które walczyły o niepodległość Rzeczypospolitej, ale także były ostoją polskości i patriotyzmu polskiej rodziny. Narrację wydarzenia rozpoczniemy w 965 roku od opowieści o Dobrawie, żonie Mieszka I, co zilustruje kompozycja powstała do łacińskiego tekstu kronikarza Anonima tzw. Galla.

Joanna Żubr, sierżant Armii Księstwa Warszawskiego.

Ukarzemy rolę Polek z dynastii Piastów i Jagiellonów osadzonych na tronach wielu państw dynastycznej Europy. Przywołamy nazwiska znanych bohaterek narodowych jak Jadwiga Andegaweńska (Królowa Polski), Joanna Żubr (sierżant Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka wojen napoleońskich i pierwsza kobieta odznaczoną krzyżem Virtuti Militari), Emilia Plater (powstaniec listopadowy), Anna Pustowójtówna (powstaniec styczniowy), Aleksandra Zagórska (organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet), Jadwiga Piłsudska (pilot Royal Air Force), Elżbieta Zawadzka (cichociemna, generał ), Krystyna Krahelska (powstaniec warszawski) i Wanda Krahelska (wykonawca zamachów w 1905 r.), żołnierka wyklęta z Grodzieńszczyzny kpt. Weronika Sebastianowicz, Irena Sendlerowa (członkini konspiracyjnej „Żegoty” ratująca żydowskie dzieci z Getta). Przywołamy też pamięć dziesiątek kobiet praktycznie zapomnianych jak m.in. Anna Dorota vel Zofia Chrzanowska (obrończyni twierdzy Trembowla w czasie wojny tureckiej 1672 roku), Helena Grabowska (Orlę Lwowskie), Maria Wittekówna (żołnierka POW i szefowa Wojskowej Służby Kobiet), Zofia Rapp (kurierka wywiadu Armii Krajowej), Wanda Gertz „Lena” (dowódca kobiecego batalionu AK), Janina Lewandowska (lotniczka zamordowana w Katyniu), Zofia Franio „Doktor” (dowódca Kobiecych Patroli Minerskich w Powstaniu Warszawskim) czy Halina Sosnowska „Łuna” (działaczka POW, AK i WiN).

Dyrektor muzyczny: Ola Turkiewicz
Scenariusz, reżyseria i produkcja: Jacek “Wiejski” Górski

Organizator koncertu