koncert-niepodleglosci-header

III Koncert Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Koncert zrealizowany zostanie w roku 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę i 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Koncert Niepodległości tradycyjnie odbywa się w sąsiedztwie Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Data

17 września 2020, godz. 16:00
Premiera on-line godz. 20:00

Miejsce wydarzenia

Scena plenerowa
pl. Marszałka J. Piłsudskiego, Warszawa

Inspiracja i tematyka III Koncertu Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Antonina Tomaszewska, uczestniczka powstania listopadowego na Żmudzi.

III Koncert Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, edycja Niepokorne,  w całości poświęcony został czynowi niepodległościowemu kobiet, w tym kobiet walczących w Polskim Podziemiu Niepodległościowym w latach 1939-1953.

Album muzyczny Koncert Niepodległości "Niepokorne".
Album muzyczny Koncert Niepodległości „Niepokorne”.

III edycji Koncertu Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, towarzyszyć będzie promocja kolekcjonerskiego albumu muzycznego Koncert Niepodległości „Niepokorne”. Wydawnictwo zawiera zarówno repertuar koncertu, jak i pełny tekst historycznej narracji wydarzenia zilustrowany tematycznie powiązanymi grafikami.

Podczas koncertu hołd oddamy takim bohaterkom jak m.in. Danuta Siedzikówna „Inka” sanitariuszka i łączniczka w oddziale mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,  kpt. Weronika Sebastianowicz „Różyczka”, żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka narodowego powstania antykomunistycznego z lat 1944–1953 na ziemi Nowogródzkiej. Ukażemy także tragiczne losy lotniczki Janiny Lewandowskiej, prawdopodobnie jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu.

Joanna Żubr, sierżant Armii Księstwa Warszawskiego.

W dalszej części narracji koncertu opowiemy o polskich bohaterkach narodowych, takich jak miedzy innymi: Jadwiga Andegaweńska (królowa Polski), Joanna Żubr (sierżant Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka wojen napoleońskich i pierwsza kobieta odznaczona krzyżem Virtuti Militari), Emilia Plater (powstaniec listopadowy), Aleksandra Zagórska (organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet), Jadwiga Piłsudska (lotniczka), gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (cichociemna), Wanda Krahelska (wykonawczyni zamachu bombowego na carskiego generał-gubernatora Gieorgija Skałona w 1906 r.), Krystyna Krahelska (powstaniec warszawski), Irena Sendlerowa (członkini konspiracyjnej „Żegoty”, ratująca żydowskie dzieci z Getta) czy Anna Walentynowicz (działaczka Wolnych Związków Zawodowych).

Danuta Siedzikówna, ps. „Inka” – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK.

Przywołamy też pamięć dziesiątek kobiet mniej znanych lub całkowicie zapomnianych, jak m.in. Anna Dorota Chrzanowska (obrończyni twierdzy w Trembowli w czasie wojny polsko-tureckiej w XVII w.), Helena Grabska (Orlę Lwowskie), Maria Wittekówna (żołnierka POW i szefowa Wojskowej Służby Kobiet), Zofia Rapp (kurierka wywiadu Armii Krajowej), Wanda Gertz „Lena” (dowódca kobiecego batalionu AK) oraz Zofia Franio „Doktor” (dowódca Kobiecych Patroli Minerskich). Oprócz losów tysięcy polskich kobiet czynnie zaangażowanych w walkę o Niepodległą, ukażemy niemniej ważną dla zachowania ducha i dziedzictwa narodu, postawę matek, żon i córek, które były ostoją polskiego domu i rodziny.

Żołnierki Ochotniczej Legii Kobiet 1920 r.

III Koncert Niepodległości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego otworzy współczesna kompozycja Dobrawa (1109/2017). Powstała ona do średniowiecznego, łacińskiego tekstu kronikarza Anonima, tzw. Galla. Chwilę później, za sprawą pieśni Miał król stary córki dwie (XVII w.) publiczność przeniesie się w czasy wojen polsko-tureckich. Z tego okresu pochodzi także stara pieśń ludowo-żołnierska Pożegnanie (XVI- XVII w.). Ukażemy też niezwykłą rolę kultu maryjnego w dziejach Polski i Polaków, co zilustruje pieśń Pod twoją obronę. Opowieści o XIX wieku, okresie wielkich nadziei wiązanych z Napoleonem oraz tragedii powstań narodowych, towarzyszyć  będą utwory Chorągiewka (1808), Bywaj dziewczę zdrowa (1830), Biała chorągiewka (1830) oraz elektroniczna kompozycja do wiersza Wincentego Pola Bracia! Rocznica! (1831). Opowieści o latach pierwszej wojny zilustrują piosenki żołnierskie – Matka (1914) i Hymn pierwszej OLK (Ochotnicza Legia Kobiet, 1918). Zapowiedzią do kolejnych utworów: Kołysanka leśna (1942), Kujawiak akowski z Wileńszczyzny (1944) i Moja mała dziewczynko z AK (1944), będzie z kolei narracja poświęcona żołnierkom Armii Krajowej i Żołnierkom Wyklętym. Przypomnimy też zapomnianą dziś piosenkę Trzynastego grudnia (1981), śpiewaną przez kobiety internowane w więzieniu na Olszynce Grochowskiej. Koncert Niepodległości zakończy tytułowa kompozycja współczesna – Niepokorne (2017). Na zakończenie tradycyjnie zaśpiewamy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego (1797).

Dyrektorem muzycznym i wokalistką Koncertu Niepodległości jest polsko-kanadyjska wokalistka Ola Turkiewicz (śpiew). Na scenie towarzyszyć jej będzie Grzegorz Wilk (śpiew), Julia Ukielska (śpiew), Kasia Jankowska (śpiew), Zespół Muzyki Dawnej „Jerycho” w składzie Bartosz Izbicki, Wawrzyniec Dąbrowski, Mateusz Grzyb, Łukasz Kalisz, Maciej Królikowski, Leszek Kubiak, Aleksander Suchta, Paweł Szczyciński, Stanisław Szczyciński oraz orkiestra Koncertu Niepodległości pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, w składzie: Anna Suda | An On Bast (syntezatory modularne, sampler, maszyna perkusyjna), Maksymilian Pelczarski (akordeon), Paweł Jabłoński (instrumenty klawiszowe), Krzysztof Kowalewski (gitary), Marcin Ritter (bas, kontrabas) Piotr Krzemiński (trąbka), Karol Domański (perkusja), Wojciech Hartman (I skrzypce), Kamila Szalińska-Bałwas (I skrzypce), Lucjan Szaliński-Bałwas (II skrzypce), Paulina Kusa (II skrzypce), Agnieszka Dobrzyńska (altówka), Oliwia Kędziora (altówka), Olga Łosakiewicz-Marcyniak (wiolonczela), Anna Lubiak Osmycka (wiolonczela). Prozatorską narrację wydarzenia poprowadzi aktor Robert Czebotar. 

Konsultacje językowe (łacina klasyczna): dr Natalia Turkiewicz
Konsultacje językowe: Elżbieta Frankiewicz
Konsultacje historyczne: Piotr Pacak
Scenariusz i reżyseria: Jacek „Wiejski” Górski

Galeria III Koncertu Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Patronat honorowy
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

Organizator koncertu

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Dofinansowanie koncertu

logo_mkidn.rct
IMiT_logo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
wojsko-polskie-logo
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Dofinansowano ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
fundacja-orlen
Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Partner koncertu

Dowodztwo_Garnizonu_Warszawa

Patronat medialny

Wsparcie

Wsparcie technologiczne

BM Productions
Signiroad

Wsparcie działań Fundacji

Narodowy Instytut Wolności
PROO-5