koncert-niepodleglosci-header

IX Koncert Niepodległości „Niepokorne”

Doroczna, dziewiąta już edycja Koncertu Niepodległości, poświęcona będzie kobietom, które walczyły o niepodległość Rzeczypospolitej, ale także były ostoją polskości i patriotyzmu polskiej rodziny.

Data

11 listopada 2017

Miejsce

Muzeum Powstania Warszawskiego

Czas

Godzina 20:00

O koncercie

Antonina Tomaszewska, uczestniczka powstania listopadowego na Żmudzi.

IX Koncert Niepodległości „Niepokorne” w całości poświęcony został czynowi niepodległościowemu kobiet.

Joanna Żubr, sierżant Armii Księstwa Warszawskiego.

W Koncercie opowiedzieliśmy o polskich bohaterkach narodowych, takimi jak miedzy innymi: Jadwiga Andegaweńska (królowa Polski), Joanna Żubr (sierżant Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka wojen napoleońskich i pierwsza kobieta odznaczona krzyżem Virtuti Militari), Emilia Plater (powstaniec listopadowy), Aleksandra Zagórska (organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet), Jadwiga Piłsudska (lotniczka), gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (cichociemna), Wanda Krahelska (wykonawczyni zamachu bombowego na carskiego generał-gubernatora Gieorgija Skałona w 1906 r.), Krystyna Krahelska (powstaniec warszawski), Danuta Siedzikówna „Inka” (łączniczka mjr ”Łupaszki”), Irena Sendlerowa (członkini konspiracyjnej „Żegoty”, ratująca żydowskie dzieci z Getta) czy Anna Walentynowicz (działaczka Wolnych Związków Zawodowych).

Przywołaliśmy też pamięć dziesiątek kobiet mniej znanych lub całkowicie zapomnianych, jak m.in. Anna Dorota Chrzanowska (obrończyni twierdzy w Trembowli w czasie wojny polsko-tureckiej w XVII w.), Helena Grabska (Orlę Lwowskie), Maria Wittekówna (żołnierka POW i szefowa Wojskowej Służby Kobiet), Zofia Rapp (kurierka wywiadu Armii Krajowej), Wanda Gertz „Lena” (dowódca kobiecego batalionu AK), Janina Lewandowska (lotniczka zamordowana w Katyniu) i Zofia Franio „Doktor” (dowódca Kobiecych Patroli Minerskich).

Danuta Siedzikówna, ps. „Inka” – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK.

Jedną z inspiracji Koncertu była także Grażyna, bohaterka poematu Adama Mickiewicza. Oprócz losów tysięcy polskich kobiet czynnie zaangażowanych w walkę o Niepodległą, ukazana została niemniej ważna dla zachowania ducha i dziedzictwa narodu, postawa matek, żon i córek, które były ostoją polskiego domu i rodziny.

Żołnierki Ochotniczej Legii Kobiet 1920 r.

IX edycję Koncertu Niepodległości otworzyła współczesna kompozycja Dobrawa (1109/2017). Powstała ona do średniowiecznego, łacińskiego tekstu kronikarza Anonima, tzw. Galla. Chwilę później, za sprawą pieśni Miał król stary córki dwie (XVII w.) publiczność przeniosła się w czasy wojen polsko-tureckich. Z tego okresu pochodzi także stara pieśń ludowo-żołnierska Pożegnanie (XVI-XVII w). Ukazaliśmy też niezwykłą rolę kultu maryjnego w dziejach Polski i Polaków, co zilustrowała pieśń Pod twoją obronę. Opowieści o XIX wieku, okresie wielkich nadziei wiązanych z Napoleonem oraz tragedii powstań narodowych, towarzyszyły utwory Chorągiewka (1808), Bywaj dziewczę zdrowa (1830), Biała chorągiewka (1830) oraz elektroniczna kompozycja do wiersza Wincentego Pola Bracia! Rocznica! (1831). Opowieści o latach pierwszej wojny towarzyszyły piosenki żołnierskie – Matka (1914) i Hymn pierwszej OLK (Ochotnicza Legia Kobiet, 1918). Zapowiedzią do kolejnych utworów: Kołysanka leśna (1942), Kujawiak akowski z Wileńszczyzny (1944) i Moja mała dziewczynko z AK (1944), była z kolei narracja poświęcona żołnierkom Armii Krajowej i Żołnierkom Wyklętym. Przypomnieliśmy też zapomnianą dziś piosenkę Trzynastego grudnia (1981), śpiewaną przez kobiety internowane w więzieniu na Olszynce Grochowskiej. IX Koncert Niepodległości zakończyła tytułowa kompozycja współczesna – Niepokorne (2017) oraz zaśpiewana na bis Pieśń Konfederatów Barskich – Marsz, marsz me serce znana (1768, znana jest także jako Pieśń Żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie). Na zakończenie tradycyjnie, wraz z publicznością, zaśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego (1797).

Równolegle z IX Koncertem Niepodległości „Niepokorne” przygotowany został nowy projekt internetowy Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej pod nazwą Śpiewnik Niepodległości, który został uruchomiony w dniu 15.12.2017 r. Zapraszamy do odwiedzin www.spiewnikniepodleglosci.pl

Ekipę IX Koncertu Niepodległości „Niepokorne” współtworzyli doskonali polscy wokaliści i muzycy sesyjni, łącznie ponad 30 osób. W programie wystąpili Ola Turkiewicz (śpiew, dyrektor artystyczny), Kasia Jankowska (śpiew), Grzegorz Wilk (śpiew), Zespół Muzyki Dawnej „Jerycho” (śpiew), Anna Suda | An On Bast (elektronika live, kompozycje),  Marcin Riege (fortepian, aranżacje), Krzysztof Kowalewski (gitary, aranżacje), Łukasz Korybalski (trąbka), Paweł Jabłoński (akordeon, aranżacje), Marcin Ritter (bas, śpiew, kontrabas, aranżacje), Wojciech Hartman (I skrzypce), Sara Malinowska (II skrzypce), Agnieszka Zagroba – Klahs (altówka) oraz Marzena Masłowska (wiolonczela), Grzegorz Poliszak (perkusja). Narrację IX Koncertu Niepodległości poprowadziła aktorka Teatru Narodowego w Warszawie Aleksandra Justa.

Dyrektor muzyczny: Ola Turkiewicz
Konsultacje językowe (łacina klasyczna): dr Natalia Turkiewicz
Korekty językowe: Elżbieta Frankiewicz
Konsultacje historyczne: Piotr Pacak
Inżynier dźwięku: Kamil Bobrukiewicz
Scenariusz, reżyseria i produkcja: Jacek “Wiejski” Górski

godlo_polski.svg

Patronat Honorowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

prezydentpl_na_bialym (4)

Organizatorzy koncertu

logo_mpw_rtc

Współorganizator koncertu

Dofinansowanie koncertu

niepodlegla_logo-pl
Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Sponsorzy

Partner Główny

Partnerzy koncertu

Wsparcie koncertu

Patronat medialny