koncert-niepodleglosci-header

IV Koncert Niepodległości Trzeciego Maja „Res Publica Serenissima” (2018)

Tegoroczna, majowa edycja Koncertu Niepodległości inspirowana jest jednym z najburzliwszych okresów w historii Polski, który zapoczątkowany został wydarzeniami Konfederacji Dzikowskiej i Konfederacji Barskiej, a zakończony upadkiem Rzeczypospolitej.

Planowana data

3 maja 2018

Miejsce

Zamek Królewski w Warszawie

Czas

Godzina 19:00

Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem. W marszu nie zostaję, choć i padnę trupem.
Nie zważam, bo w boju — Dla duszy pokoju. Szukam w Ojczyźnie.

– Odważny Polak na marsowym polu –

Pieśń Konfederatów Barskich (1768-1772)

Rękopis Konstytucji 3 Maja. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Inspiracją narracji IV Koncertu Niepodległości Trzeciego Maja pt. „Res Publica Serenissima” jest ukazanie jednego z najburzliwszych okresów w historii Polski, zapoczątkowanego wydarzeniami Konfederacji Dzikowskiej 1734-36 i Konfederacji Barskiej 1768-72, a zakończonego upadkiem Polski. Ukazany zostanie wpływ tradycji i dziedzictwa wydarzeń ostatnich lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów (I rozbiór Polski 1772, ogłoszenie Konstytucji 3 maja 1791, Konfederacja Targowicka i wojna polsko-rosyjska 1792, II Rozbiór Polski 1793, Insurekcja Kościuszkowska 1794, III Rozbiór Polski 1794, powstanie Legionów Polskich we Włoszech 1797) na polską tradycję niepodległościową zarówno przed rokiem 1918, jak i po 1944.

Pieczęć konfederacji województwa krakowskiego w konfederacji barskiej w 1769 roku.

Na repertuar koncertu złożą się nowoczesne, hybrydowe aranżacje utworów historycznych, w większości mało znanych lub całkowicie zapomnianych. Utworom historycznym towarzyszyć będą kompozycje współczesne, przygotowane specjalnie na Koncert Niepodległości: tytułowa Res Publica Serenissima (podkreślającą wielokulturowość oraz swobody obywatelskie panujące w Rzeczypospolitej Obojga Narodów) oraz przejmująca Targowica (odnosząca się do zdrady narodowej).

O tytułowym utworze

„Res Publica Serenissima”, czyli “Najjaśniejsza Rzeczpospolita” to autorska aranżacja Oli Turkiewicz, odnosząca się do różnorodności kulturowej i wyznaniowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, państwa gdzie obok siebie przez wieki pokojowo współistniały największe religie świata.

Ta elektroniczna kompozycja, jest przepięknie ozdobiona etnicznymi akcentami, wygranymi w skrzypcowych partiach solowych oraz dudukach i fletach kaukaskich. W utworze cytowane są fragmenty modlitw i pieśni zaczerpniętych z największych religii dawnej Rzeczypospolitej tj.: Żydowskiego Psalmu 46 w intencji zakończenia wszelkich wojen, zaśpiewanego przez Rabina Michaela Josepha Schudricha ;protestanckiej pieśni z czasów Zygmunta Augusta „Modlitwa za Rzeczpospolitą naszą i za Króla”, jednej z najstarszych polskich pieśni hymnicznych „Gaude Mater Polonia”; prawosławnego psalmu „Lecą gołębie („Летять голуби”); muzułmańskiego azanu od kilkuset już lat wzywającego polskich Tatarów na modlitwę do meczetu w Kruszynianach na Podlasiu, który osobiście zaśpiewa polski Tatar, Imam Janusz Aleksandrowicz.

Dyrektor muzyczny: Ola Turkiewicz
Scenariusz, reżyseria i produkcja: Jacek “Wiejski” Górski

Bezpłatne wejściówki będzie można zarezerwować od dnia 9 kwietnia br. na stronie: www.koncertniepodleglosci.pl/rezerwacja-wejsciowek

Patroni, sponsorzy i organizatorzy

Organizatorzy koncertu