koncert-niepodleglosci-header

Z repertuaru Koncertu Niepodległości

Utwór „Zakuwała Zozułeńka (XVII w.)”

„Zakuwała Zozułeńka” (Закувала зозуленька). Ukraińska pieśń ludowa pochodząca z rejonu Połtawszczyzny. Pochodzi prawdopodobnie jeszcze z XVII wieku. Utwór „Zakuwała Zozułeńka”, w aranżacji Oli Turkiewicz, skompilowany został z pieśnią „Kozak” skomponowaną przez Stanisława Moniuszkę do słów Jana Czeczota. W czasie Koncertu Niepodległości wykonywany jest przez śpiewające białymi głosami wokalistki z Zespołu „Dziczka”.

Vasyl Surikow. Młody kozak

Tekst utworu „Закувала зозулина в вишневим садочку”

Оплакала мати сина на жовтім пісочку.
Не так вона й оплакала, як обголосила,
Беруть, беруть й у солдати хорошого сина.
– Іди, iди, мій синочку, іди, не барися,
За год, за два, за чотири та й назад вернися.
– Ой рад би я, моя ненька, ще й раньше вернуться,
Піді мною кінь вороний на копит спіткнувся.
Як почуєш, моя ненька, що я тут залежу,
Даси, даси товаришу проносить одежу.
– Ой лучше ж я, мій синочку, по тину розкину,
Тяжко-важко наряжати чужую дитину.

Tekst utworu „Zakuwała Zozułeńka”

Zakukała kukułeczka w wiśniowym sadeczku,
Opłakała matka syna na żółtym piaseczku.
Nie tak ona opłakała, jak lamentowała,
Biorą, biorą jej do wojska kochanego syna.
Ruszaj, ruszaj, mój syneczku, ruszaj i nie zwlekaj,
Za rok, za dwa, lub za cztery do domu powracaj.
Oj rad bym ja, moja matuś, jeszcze wcześniej wrócę,
Lecz pode mną konik kary potknął się kopytem.
Jak usłyszysz, moja matuś, że ja tutaj zginął,
Oddaj, oddaj moim druhom wszystkie me koszule.
Lepiej mi, oj, mój syneczku, po płotach rozrzucić,
Pęka serce, gdy mam odziać czyjeś obce dzieci.