koncert-niepodleglosci-header

Z repertuaru Koncertu Niepodległości

Utwór „Modlitwa za Rzeczpospolitą Naszą i za Króla (1559)”

Król Zygmunt II August

Muzyka Organowa i Jazz w jednym – ktoś by myślał, że to niemożliwe?! Z tym zadaniem przyszło nam się zmierzyć na III Koncercie Niepodległości, który otwierał ten właśnie utwór w wykonaniu Marka Bałaty. Niezwykłe, bo protestanckie korzenie ma ten jeden z naszych najstarszych utworów hymnicznych. Posiadająca w 1555 roku większość w izbie poselskiej szlachta protestancka wysunęła na Sejmie w Piotrkowie postulat utworzenia polskiego kościoła narodowego. Miał być on niezależny od papieża, a jego głową miał zostać król Polski. Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla śpiewana była na cześć króla Zygmunta II Augusta, między innymi na mszach protestanckich. Ukazała się drukiem po raz pierwszy w 1559 roku. Jej tekstem jest łaciński wiersz Andrzeja Trzecieskiego Oratio pro Re Publica et Rege, w polskim przekładzie Jakuba z Lublina. Ponieważ pieśń utożsamiała króla z państwem i narodem, przez niektórych historyków nazwana została „pierwszym naszym hymnem państwowym”.

Tekst „Modlitwa za Rzeczpospolitą Naszą i za Króla (1559)”

Racz, Panie Chryste, z miłosierdzia Twego
Być sprawcą Polski i Księstwa Litewskiego,
Króla Augusta z jego poddanymi
Chowaj w łasce Twej miłościwie z nimi.
Aby szczęśliwie ta Rzecz Pospolita
Kwitnęła zawżdy wszem dobrem obfita,
Byśmy w pokoju tu z Twej łaski trwali,
Wolę Twą świętą prawdziwie poznali.
Raczże przedłużyć, Panie, żywot jego
Aby doczekał potomstwa godnego,
А iżby zawżdy tu mógł żyć w pokoju,
А był fortunny ustawicznie w boju.
К’temu skończenie tego tu żywota
Racz dać szczęśliwie bez wszego kłopota,
А potym, z Tobą, nasz miły Panie,
Na wieki wieczne w niebie przebywanie.