koncert-niepodleglosci-header

Śpiewnik Niepodległości

Multimedialny, muzyczno-edukacyjny portal prezentujący repertuar polskich pieśni patriotycznych wraz z nutami, akordami, podkładami i notami historycznymi utworów. Portal jest interoperacyjny, przyjazny niepełnosprawnym.

Logotyp Śpiewnika Niepodległości

Śpiewnik Niepodległości, to czwarty projekt muzyczno-edukacyjno-kulturalny realizowany pro publico bono przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Celem tego interaktywnego i multimedialnego portalu jest przeniesienie do internetu oraz bezpłatne upublicznienie jak najpełniejszego dorobku polskiej pieśni patriotycznej, hymnicznej i wojskowej. Dla każdego z udostępnionych, na portalu www.spiewnikniepodleglosci.pl, utworów przygotowany został pakiet muzyczno-edukacyjny do samodzielnej nauki, na który składają się:
– opis utworu wraz z jego interpretacją i kontekstem historycznym,
– tekst utworu wraz z nutami  i chwytami gitarowymi,
– podkłady muzyczne (melodia, melodia z klikiem, melodia z akompaniamentem, akompaniament),
– nagrania utworów we współczesnych aranżacjach i kompozycjach własnych zespołu Koncert Niepodległości.

W związku z koniecznością opracowania najwyżej jakości merytorycznej materiałów przez specjalistów historyków oraz profesjonalnych muzyków, jak również przez wzgląd na plany technicznego rozwoju, projekt Śpiewnik Niepodległości został podzielony na etapy.

Pierwszy etap objął przygotowanie i wykonanie w pełni responsywnego portalu wraz z opracowanymi osiemnastoma pieśniami patriotycznymi, których wybór dokonany został w oparciu o twórczość Koncertu Niepodległości oraz jego dotychczasowy repertuar. Serwis uruchomiony został w połowie grudnia 2017 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017.

W ramach drugiego etapu wykonana została, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wersja portalu, zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie zgodności AA. Poza podstawowymi funkcjami jak np. zmiana kontrastu, czy rozmiaru czcionki, portal został zoptymalizowany pod kątem poprawności parsowania i kompatybilności. Dzięki czemu Śpiewnik Niepodległości stał się w pełni interoperacyjnym portalem, czyli takim, którego interfejsy działają płynnie i mogą współpracować m.in. z innymi systemami bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji. Druga faza objęła także wykorzystanie interfejsu API. Na stronie portalu umieszczona została otwarta dokumentacja API Śpiewnika Niepodległości wyjaśniająca sposób dostępu do danych w portalu poprzez interfejs programistyczny REST oraz opisująca system licencji dostępu i ponownego użycia treści.
Realizacja tego etapu, zakończona 27.12.2018 roku, była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2018.

W planach, dla następnych etapów, jest nie tylko sukcesywne poszerzanie bazy portalu o kolejne utwory ale także rozbudowa serwisu o nowe funkcje. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej, która jest właścicielem marki oraz wydawcą portalu, dokłada wszelkich starań, aby Śpiewnik Niepodległości był jak najpełniejszą, nowoczesną bazą pieści, która rozwija się i z powodzeniem wykorzystuje technologie XXI wieku. Stąd wśród przyszłych planów na rozwój produktu znajdziemy m.in.:
– aplikację mobilną działającą trybie off-line na systemy Android i iOS,
– aplikację kreatora śpiewnika na urządzenia typu czytnik e-booków,
– wprowadzenie zaawansowanego przeszukiwania zasobów portalu m.in. po nutach i melodiach
– poszerzenie bazy materiałów dydaktycznych np. dodatkowe bazy nut dla innych instrumentów np. ukulele,
– uzupełnienie dotychczasowej zawartości bazy o materiały typu wideo.

Śpiewnik Niepodległości jest niekomercyjnym projektem pro-publico bono, którego całość zasobów udostępniana jest za darmo w internecie. Dlatego jego realizacja oraz dalszy rozwój możliwe są tylko i wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu mu przez przyjaciół fundacji, m.in.: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu www.spiewnikniepodleglosci.pl