HYMN PIERWSZEJ OLK

„HYMN PIERWSZEJ OLK” z albumu „Niepokorne Koncert Niepodleglosci”, autor: Niepokorne Koncert Niepodleglosci Ola Turkiewicz. Ścieżka 10.