koncert-niepodleglosci-header

Wykonawcy

Artyści, którzy tworzyli ekipę Koncertu Niepodległości w latach 2009-2017

Rabin Michael Schudrich

Naczelny Rabin Polski

Rabin Michael Schudrich

Urodził się w Nowym Jorku w rodzinie o polskich korzeniach. Znany uczestnik dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. W 2009 roku za wybitne zasługi na rzecz dialogu został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W trakcie IV Koncertu Niepodległości, który poświęcony był mniejszościom etnicznym i wyznaniowym oraz cudzoziemcom zasłużonym dla Rzeczypospolitej, udzielił głosu do nagrania Psalmu 46 w intencji zakończenia wszelkich wojen, wkomponowanego w utwór Oli Turkiewicz „Res Publica Serenissima”