koncert-niepodleglosci-header

Wykonawcy

Artyści, którzy tworzyli ekipę Koncertu Niepodległości w latach 2009-2017

Imam Janusz Aleksandrowicz

Polski Tatar, duchowny muzułmański.

Imam polskich Tatarów, Janusz Aleksandrowicz, KN2012

Związany jest z najstarszym zachowanym meczetem Tatarów w Polsce, znajdującym się w Kruszynianach na Podlasiu. W trakcie IV Koncertu Niepodległości, który poświęcony był mniejszościom etnicznym i wyznaniowym oraz cudzoziemcom zasłużonym dla Rzeczypospolitej, wykonał Azan polskich Tatarów wkomponowany w utwór Oli Turkiewicz „Res Publica Serenissima”