Vassilij Popadiuok – wirtuoz skrzypiec

Vasyl Popadiuk. Fot.Dawid Korczyński

Koncertował z wieloma prestiżowymi zespołami Ukrainy i Rosji m.in. z zespołem „Hopak”, Gypsy Music Theatre z Kijowa oraz Muzycznym Teatrem Nazarowa z Moskwy czy Symfonia Mississauga z Kanady. Występował dla wielu międzynarodowych osobistości, w tym Króla Jordanii Husajna i Królowej Hiszpanii Zofii. Nazywany „księciem cygańskich skrzypiec” jest liderem kanadyjskiego zespołu „Papa Duke”, odnoszącego sukcesy m.in. na festiwalu Burlington Jazz & Blues oraz na koncertując z Symfonia Mississauga w Living Arts Centre. Vasyl Popadiuk wystąpił na IV Koncercie Niepodległości w 2012 roku.