Imam Janusz Aleksandrowicz

Janusz Aleksandrowicz, KN2012

Polski Tatar, duchowny muzułmański. Związany jest z najstarszym zachowanym meczetem Tatarów w Polsce, znajdującym się w Kruszynianach na Podlasiu. W trakcie IV Koncertu Niepodległosci, który poświęcony był mniejszościom etnicznym i wyznaniowym oraz cudzoziemcom zasłużonym dla Rzeczypospolitej, wykonał Azan polskich Tatarów wkomponowany w utwór Oli Turkiewicz „Res Publica Serenissima”