„BRACIA ROCZNICA” z albumu „Niepokorne Koncert Niepodleglosci”, autor: Niepokorne Koncert Niepodleglosci Ola Turkiewicz. Ścieżka 8.