IX Koncert Niepodległości „Niepokorne” (2017)

 Muzeum Powstania Warszawskiego, 11 listopada 2017 godz. 20.00

Muzyka hybrydowa w Muzeum Powstania Warszawskiego

IX Koncert Niepodległości „Niepokorne” to kolejna edycja wydarzenia, która w 2017 roku w całości poświęcona zostanie udziałowi kobiet w działaniach niepodległościowych. Przywołamy nazwiska znanych bohaterek narodowych jak Jadwiga Andegaweńska – Królowa Polski, sierżant Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka wojen napoleońskich i pierwsza kobieta odznaczoną krzyżem Virtuti Militari Joanna Żubr, powstaniec listopadowy Emilia Plater, organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet Aleksandra Zagórska, lotniczka Jadwiga Piłsudska, cichociemna Elżbieta Zawadzka „Zo”powstaniec warszawski Wanda Krahelska, żołnierka wyklęta Danuta Siedzikówna „Inka”, członkini konspiracyjnej „Żegoty” Irena Sendlerowa ratująca żydowskie dzieci z Getta czy działaczka Wolnych Związków Zawodowych Anna Walentynowicz. Przywołamy też pamięć dziesiątek kobiet mniej znanych lub całkowicie zapomnianych jak m.in. XVII w. obrończyni twierdzy w Trembowli Anna Dorota (vel Zofia) Chrzanowska, Orlę Lwowskie Helena Grabowska, żołnierka POW i szefowa Wojskowej Służby Kobiet Maria Wittekówna, kurierka wywiadu Armii Krajowej Zofia Rapp, dowódca kobiecego batalionu AK Wanda Gertz „Lena”, zamordowana w Katyniu lotniczka Janina Lewandowska i dowódca Kobiecych Patroli Minerskich Zofia Franio „Doktor”.  Jedną z inspiracji Koncertu jest także Grażyna, bohaterka poematu Adama Mickiewicz. Oprócz losów tysięcy polskich kobiet czynnie zaangażowanych w walkę o Niepodległą, ukazana zostanie niemniej ważna dla zachowania ducha i dziedzictwa narodu, postawa matek, żon i córek, które były ostoją polskiego domu i rodziny.

Na zdjęciu powyżej: nie istniejący już dziś pomnik Zofii Chrzanowskiej w Trembowli.