Modlitwa za Rzeczpospolitą Naszą i za Króla (1559)

Muzyka Organowa i Jazz w jednym – ktoś by myślał, że to niemożliwe?! Z tym zadaniem przyszło nam się zmierzyć na III Koncercie Niepodległości, który otwierał ten właśnie utwór w wykonaniu Marka Bałaty. Niezwykłe, bo protestanckie korzenie ma ten jeden z naszych najstarszych utworów hymnicznych. Posiadająca w 1555 roku większość w izbie poselskiej szlachta protestancka wysunęła na Sejmie w Piotrkowie postulat utworzenia polskiego kościoła narodowego. Miał być on niezależny od  papieża, a jego głową miał zostać król Polski. Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla śpiewana była na cześć króla Zygmunta II Augusta, między innymi na mszach protestanckich. Ukazała się drukiem po raz pierwszy w 1559 roku. Jej tekstem jest łaciński wiersz Andrzeja Trzecieskiego Oratio pro Re Publica et Rege, w polskim przekładzie Jakuba z Lublina. Ponieważ pieśń utożsamiała króla z państwem i narodem, przez niektórych historyków nazwana została „pierwszym naszym hymnem państwowym”.

 

Modlitwa za Rzeczpospolitą Naszą i za Króla.

Racz, Panie Chryste, z miłosierdzia Twego

Być sprawcą Polski i Księstwa Litewskiego,

Króla Augusta z jego poddanymi

Chowaj w łasce Twej miłościwie z nimi.

Aby szczęśliwie ta Rzecz Pospolita

Kwitnęła zawżdy wszem dobrem obfita,

Byśmy w pokoju tu z Twej łaski trwali,

Wolę Twą świętą prawdziwie poznali.

Raczże przedłużyć, Panie, żywot jego

Aby doczekał potomstwa godnego,

А iżby zawżdy tu mógł życ w pokoju,

А był fortunny ustawicznie w boju.

К’temu skończenie tego tu żywota

Racz dać szczęśliwie bez wszego kłopota,

А potym, z Tobą, nasz miły Panie,

Na wieki wieczne w niebie przebywanie.

Muzyka Organowa i Jazz w jednym – ktoś by myślał, że to niemożliwe? Zapraszamy na koncert! Modlitwa w wykonaniu Marka Bałaty otwiera Koncert Niepodległości 2011. Niezwykłe, bo protestanckie korzenie ma ten jeden z naszych najstarszych utworów hymnicznych. Posiadająca w 1555 roku większość w izbie poselskiej szlachta protestancka wysunęła na sejmie w Piotrkowie postulat utworzenia polskiego kościoła narodowego. Miał być on niezależny od  papieża, a jego głową miał zostać król Polski. Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla śpiewana była na cześć króla Zygmunta II Augusta, między innymi na mszach protestanckich. Ukazała się drukiem po raz pierwszy w 1559 roku. Jej tekstem jest łaciński wiersz Andrzeja Trzecieskiego Oratio pro Re Publica et Rege, w polskim przekładzie Jakuba z Lublina. Ponieważ pieśń utożsamiała króla z państwem i narodem, przez niektórych historyków nazwana została „pierwszym naszym hymnem państwowym”. Modlitwa za Rzeczpospolitą naszą i za Króla Racz, Panie Chryste, z miłosierdzia Twego Być sprawcą Polski i Księstwa Litewskiego, Króla Augusta z jego poddanymi Chowaj w łasce Twej miłościwie z nimi. Aby szczęśliwie ta Rzecz Pospolita Kwitnęła zawżdy wszem dobrem obfita, Byśmy w pokoju tu z Twej łaski trwali, Wolę Twą świętą prawdziwie poznali. Raczże przedłużyć, Panie, żywot jego Aby doczekał potomstwa godnego, А iżby zawżdy tu mógł życ w pokoju, А był fortunny ustawicznie w boju. К’temu skończenie tego tu żywota Racz dać szczęśliwie bez wszego kłopota, А potym, z Tobą, nasz miły Panie, Na wieki wieczne w niebie przebywanie.