Program Koncertu Niepodległości 2009

Program Koncertu Niepodległości 2010

Koncert Niepodległości 2009

Koncert Niepodległości 2010

projekt graficzny programu: Ula Fik-Kubicz

druk: Dom Żołnierza Polskiego (ob. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej)